Επαγγελματική Mελέτη Aνάπτυξης Eπιχείρησης

  • Ανάληψη κινδύνου και μόχλευση (cost analysis & leverage)

  • Αξιοποίηση media και τεχνολογιών marketing

  • Τεχνικές προσανατολισμού αγοράς

  • Καινοτομίες

  • Συνεργασίες

  • Συντονισμός εργασιών