Συμβουλές Μάρκετινγκ

  • Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή & Αγοράς

  • Ανάλυση Συμπεριφοράς Ανταγωνισμού

  • Ανάλυση και εύρεση Δικτύων Διανομής

  • Προβολή & Προώθηση

  • Έρευνα & Ανάπτυξη Αγοράς

  • Τοποθέτηση στην αγορά στόχο (target market)

  • Τοποθέτηση προϊόντος