Συμβουλευτικές Yπηρεσίες

  • Οικονομολογοτεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Επίλυση ενδοεταιρικών θεμάτων

  • Διαφορές εταίρων ως προς τον κατάλληλο επιχειρηματικό σχεδιασμό

  • Διαφορές που προκύπτουν από τις οικονομικές αναλύσεις εταιριών

  • Αναπτυξιακές και καινοτόμες ιδέες εργασίας

  • Αναλύσεις κόστους

  • Σχεδιασμός-Συμβουλές-Ανάλυση